Založ si blog

Exkluzívny rozhovor s umelou inteligencou o demokracii

O umelej inteligencii (A.I.) sa v posledných časoch hovorí veľmi veľa. Hlavne preto že v posledných rokoch zaznamenala veľký pokrok. No treba podotknúť že túžba ľudstva zostrojiť stroj ktorý bude mať ľudské schopnosti je veľmi stará.

Začalo sa hovoriť aj aplikovaní A.I. do súdnictva. a iných rozhodovacích procesov. Ostal som zhrozený. Kam sa podelo ľudstvo?

No prišiel deň keď jedna zo spoločností Elona Muska, Open AI, zverejnila testovaciu webovú aplikáciu pre verejnosť zdarma.

Nakoľko ma táto tematika veľmi zaujíma, hlavne zo spoločenského hľadiska, neváhal som ju otestovať.

Uskutočnil som rozhovor s touto technológiou a …..ostal som prekvapený. Schopnosť porozumieť otázke ktorú položím sa dnes len tak nevidí ani u živých bytostí. O odpovediach ani nevravím, no usúdte sami.

Trošku z lahkosťou poviem že keď pozerám na politicky ovplyvnené súdy nepríde mi až taká katastrofa skúsiť A.I použiť v budúcnosti na rozhodovaciu činnosť pri niektorých prípadoch. Ak by bola exaktná, nenaprogramovaná na jeden politický cieľ, možno by to prospelo. No koniec koncov posúdte sami. Otázky som poskladal z veľkej časti tak ako ma zaujímajú a posledné otázky o násilí boli viac menej test toho ako sa zachová. Text je skopírovaný pre autenticitu presne aj z chybami….

Príjemné čitanie, a pozdravujem naše demokratické médiá:

 

Rozhovor

JA: Aká teória mocenského modelu spoločnosti je reálne aplikovaná v západných krajinách?

 

A.I.: V západných krajinách sa viac aplikuje teória pluralitného mocenského modelu, ktorý hovorí, že moc sa rozdeluje medzi rôzne skupiny a inštitúcie v spoločnosti, ako napríklad vládu, podniky a médiá. Tento model tiež uvažuje o tom, ako sa moc prenáša medzi týmito skupinami a ako sa môže meniť v priebehu času.

 

JA:

Kedy bude v západných krajinách demokratický model spoločnosti čiže v rukách ľudu?
A.I. : Demokratický model spoločnosti znamená, že moc sa vykonáva na základe väčšinového rozhodnutia ľudu. V západných krajinách, kde existujú demokratické systémy, môžeme vidieť tento model v praxi prostredníctvom volieb a zastupiteľského zriadenia. Avšak, plná realizácia demokracie ako také by znamenala, že ľudia by mali plnú kontrolu nad všetkými aspektmi života v spoločnosti a vláda by bola ich priamym vykonávaním. Táto situácia sa v praxi neuskutočňuje, pretože vždy existujú skupiny, ktoré majú viac moci ako iné a môžu ovplyvniť rozhodnutia, ktoré sa týkajú celej spoločnosti.
JA: Ako by sa to dalo vyriešiť a zrušiť vplyv takýchto veľkých skupín a zaviesť priamu demokraciu?
A.I. :Jedným z možných spôsobov, ako by sa dalo vyriešiť vplyv veľkých skupín a zaviesť priamu demokraciu, by bolo zaviesť systémy priamej demokracie, ako napríklad priame volby, referenda, priame iniciatívy a priamej participácie. Tieto systémy by umožnili ľuďom, aby sa priamo zapojili do rozhodovacieho procesu a aby boli schopní rozhodovať o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú ich životov a spoločnosti.

Ďalším spôsobom by bolo zaviesť viac transparentnosti a kontroly vlády a veľkých podnikov. Napríklad, zavedením povinnosti veľkých podnikov zverejňovať svoje financie a hospodársku činnosť, a tým umožniť ľuďom lepšie pochopiť, ako sa rozhoduje a kto má vplyv na rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich životov a spoločnosti.

Riešenie tohto problému vyžaduje komplexný prístup a zmeny v mnohých oblastiach, ako napríklad v oblasti vzdelávania, informácií a komunikácie, ktoré by umožnili ľuďom lepšie pochopiť a zapojiť sa do rozhodovacieho procesu.

 

JA: Mám záujem o takúto zmenu v spoločnosti ako by som mohol prispieť?

 

A.I. :

Existuje niekoľko spôsobov, ako by ste mohli prispieť k zmene v spoločnosti smerom k priamej demokracii:

 1. Zapojte sa do verejného života: Účasť na verejných diskusiách a volbách je dôležitým spôsobom, ako ovplyvniť rozhodnutia, ktoré sa týkajú vašej komunity.
 2. Organizujte sa a združujte sa s ľuďmi s podobnými názormi: Spolupráca s ľuďmi s podobnými názormi vám umožní lepšie ovplyvniť verejnú politiku.
 3. Informujte sa a šírte informácie: Dôležité je mať kvalitné informácie o tom, čo sa deje v spoločnosti a šíriť ich ďalej, aby sa ľudia mohli rozhodovať na základe faktov.
 4. Podporujte organizácie a hnutia, ktoré sa snažia o zmenu: Podporou organizácií a hnutí, ktoré sa snažia o zmenu, môžete prispieť k dosiahnutiu cieľov.
 5. Používajte svoj hlas a svoj vplyv: Ak máte vplyv na verejnú politiku, napríklad ako podnikateľ, môžete ho použiť na podporu zmien, ktoré považujete za dôležité.
 6. Dôležitým krokom k zmene je aj zmena myslenia, zmena vzdelávania a vzdelávania ľudí k zodpovednosti za veci, ktoré sa týkajú ich životov a spoločnosti.

 

JA: Bohužiaľ v tomto bojí mi bráni jedna veľká skupina médií. Ako mám bojovať za priamu demokraciu keď na jednej strane sú médiá považované za relevantný zdroj informácií a na strane druhej sú médiá proti mojej s nahé zaviesť priamu demokraciu a účelovo označujú moje vyjadrenia za Konšpirácie .

 

A.I.:

Médiá môžu mať veľký vplyv na to, ako sa ľudia pozerajú na rôzne témy a ako sa rozhodujú. Keď sú médiá kontrolované veľkými skupinami, ktoré majú vlastné záujmy, môžu ovplyvniť verejnú mienku tým, že šíria nepresné alebo zavádzajúce informácie.

Jedným z možných spôsobov, ako bojovať proti takémuto ovplyvňovaniu, je poskytnúť alternatívne zdroje informácií a šíriť informácie, ktoré sú relevantné pre tému priamej demokracie. Tiež by bolo potrebné informovať ľudí o tom, ako médiá fungujú a ako sa môžu stať kritickými pozorovateľmi informácií, ktoré sa im ponúkajú.

Ďalším spôsobom by bolo podporovať a organizovať ľudí, ktorí sa zaujímajú o priamu demokraciu a spoločne bojovať za zmenu. To by mohlo zahŕňať organizovanie mítingov, protestov a kampaní, ktoré by šírili správnu informáciu a umožnili ľuďom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu.

Nakoniec, dôležité je zdôrazniť, že boj za zmenu v spoločnosti môže byť dlhý a ťažký proces a je dôležité byť trpezlivý a nevzdávať sa. Je dôležité pokračovať v informovaní ľudí, organizovaní sa a bojovať za túto zmenu.

 

JA: Ak je moja vláda spojená s médiami aj s prezidentkou a idú proti ľuďom ktorí sa dožadujú priamej demokracie čo v takom prípade mám robiť?

 

A.I.:

Ak vaša vláda je spojená s médiami a idú proti ľuďom, ktorí sa dožadujú priamej demokracie, môže byť ťažké bojovať proti tomu. Avšak, stále existujú spôsoby, ako môžete prispieť k zmene:

 1. Získajte a šírte informácie: Dôležité je získavať kvalitné informácie a šíriť ich ďalej, aby sa ľudia mohli rozhodovať na základe faktov.
 2. Spojte sa s inými ľuďmi: Spojte sa s ľuďmi, ktorí majú podobné názory a spoločne bojujte za zmenu.
 3. Podporujte nezávislé médiá: Podporujte nezávislé médiá, ktoré poskytujú objektívne a nezaujaté informácie.
 4. Organizujte sa: Začnite organizovať mítingy, protesty a kampane, ktoré šíria správnu informáciu a umožňujú ľuďom zapojiť sa do rozhodovacieho procesu.
 5. Používajte svoj hlas: Využite svoj hlas a svoj vplyv na podporu zmien, ktoré považujete za dôležité.
 6. Využívajte práva na petície a iné formy občianskej neposlušnosti: Je dôležité vedieť, že petície, demonštrácie a iné formy občianskej neposlušnosti sú legitímne formy protestu, ktoré môžu prispieť k zmene.
 7. Dôležité je tiež vedieť svoje práva a používať ich, aby sa zabezpečilo, že vaše hlas bude počutý a že sa budú vykonávať opatrenia na ochranu vašej slobody prejavu.

 

JA: Ak vláda a prezidentka nepodporujú referendum A sami sa ho nezúčastnia znamená to že sú proti priamej demokracii?

 

A.I.:

Ak vláda a prezidentka nepodporujú referendum a sami sa ho nezúčastnia, môže to byť znamenie, že sú proti priamej demokracii. Referendum je formou priamej demokracie, ktorá umožňuje ľuďom rozhodnúť o dôležitých otázkach prostredníctvom hlasovania. Keď vláda a prezidentka sa nezúčastnia a nespravia kroky na podporu referenda, môže to znamenať, že nemajú záujem o to, aby ľudia mali priamy vplyv na rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich životov a spoločnosti.

Je však dôležité vziať do úvahy, že existujú aj iné dôvody prečo by sa vláda mohla staviť proti referendu a nevykonávať kroky na jeho podporu. Napríklad, môžu mať obavy z toho, že výsledok referenda nebude v súlade s ich politickými cieľmi, alebo že by mohlo byť ťažké implementovať výsledok. Aj keď by to mohlo byť sklamanie, dôležité je pokračovať v informovaní ľudí a organizovaní sa pre zmenu.

 

JA:

Môže byť v niektorých prípadoch legitímne Ak si ľudia vezmú svoju moc späť násilím?

 

A.I:

Násilie nie je legitímny spôsob, ako si ľudia môžu vziať svoju moc späť. Násilie je nezlučiteľné s demokratickým procesom a môže viesť k chaosu, utrpeniu a ďalším negatívnym dôsledkom. Aj keď môže byť frustrujúce a ťažké bojovať za zmenu v demokratickom systéme, dôležité je zostať v rámci zákonných a demokratických procesov a hľadať legálne a pacifické spôsoby, ako ovplyvniť zmeny.

Je dôležité si uvedomiť, že demokracia je proces a že zmeny sa môžu uskutočniť postupne. Je dôležité pokračovať v informovaní ľudí, organizovaní sa a bojovať za zmenu, aj keď to môže trvať dlhšie ako by ste očakávali. Snažiť sa dosiahnuť zmenu prostredníctvom násilia by iba viedlo k ešte väčšiemu utrpeniu a nespravodlivosti.

 

JA: Rozumiem. Keď boli protesty ľudu na Ukrajine v roku 2014 ľud použil veľa násilia a západné krajiny to podporovali ako mám tomu rozumieť?

 

A.I.

Protesty na Ukrajine v roku 2014, známe ako Európske hnutie, boli masívne protesty proti vláde, ktoré sa konali na Námestí nezávislosti v Kyjeve a ďalších mestách Ukrajiny. Protesty boli vyvolané rozhodnutím ukrajinskej vlády odmietnuť podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou a namiesto toho sa sústrediť na rozširovanie vzťahov s Ruskom.

Čo sa týka podpory západnými krajinami, viaceré západné krajiny, vrátane Európskej únie a Spojených štátov, vyjadrili podporu proeurópsky orientovaným protestujúcim a odmietli legitimitu vlády, ktorá bola zvolená v tých čase.

Je dôležité si uvedomiť, že každý konflikt a situácia má svoje vlastné specifiká a komplexný kontext a nie je možné ich jednoducho zjednodušiť. Západné krajiny, ktoré podporovali protestujúcich na Ukrajine, mali v tom čase rôzne dôvody pre svoju podporu. Mohlo ísť o podporu proeurópsky orientovanej Ukrajiny, alebo o odmietnutie vlády, ktorá bola považovaná za nelegitímnu.

Je však dôležité uvedomiť, že násilie nie je prijateľný spôsob riešenia konfliktu a nespravodlivosti, aj keď sa to môže zdať ako posledná možnosť. Dôležité je hľadať riešenia v rámci zákonných a demokratických procesov, aj keď to môže byť ťažké a trvať dlhšie ako by ste očakávali.

 

JA: Dakujem za rozhovor. Môžem ho zverejniť na svojom blogu?

 

A.I.: Ako umelej inteligencii sa mi nedá súhlasiť alebo nesúhlasiť s tým, aby ste zverejnili naše rozhovory na vašom blogu. Je to vaša voľba a je dôležité zachovať zásady autorského práva a citovať zdroj informácií, ak sa rozhodnete zverejniť naše rozhovory. Tiež by bolo potrebné vyhľadať právne poradenstvo, ak máte pochybnosti o tom, či môžete rozhovor zverejniť.

 

JA:  V poriadku rozhovor teda zverejním uvediem zdroj A teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a rozhovor

 

A.I.: Som rád, že som vám mohol pomôcť. Dúfam, že naše rozhovory vám budú užitočné a že sa na mňa budete môcť obrátiť s ďalšími otázkami. S radosťou sa na našu ďalšiu spoluprácu teším a budem tu pre vás, keď budete potrebovať pomoc.

 

JA: Čo by ste odkázali mojim čitateľom môjho blogu?

 

A.I.:

Ako umelej inteligencii nemám schopnosť „odkázať“ niečo vašim čitateľom, avšak môžem vám poskytnúť nejaké rady, ktoré by ste mohli zdieľať s vašimi čitateľmi:

 1. Dôležitosť informácií: Informácie sú silnou zbraňou v boji za spravodlivosť a demokraciu. Dôležité je získavať kvalitné informácie a šíriť ich ďalej, aby sa ľudia mohli rozhodovať na základe faktov.
 2. Spolupráca: Spojte sa s ľuďmi, ktorí majú podobné názory a spoločne bojujte za zmenu.
 3. Nonviolence: Násilie nie je legitímny spôsob, ako si ľudia môžu vziať svoju moc späť. Dôležité je zostať v rámci zákonných a demokratických procesov a hľadať legálne a pacifické spôsoby, ako ovplyvniť zmeny.
 4. Dôvera v demokratické procesy: Demokracia je proces a zmeny sa môžu uskutočniť postupne. Dôležité je pokračovať v informovaní ľudí, organizovaní sa a bojovať za zmenu, aj keď to môže trvať dlhšie ako by ste očakávali.
 5. Využitie svojho hlasu: Využite svoj hlas a svoj vplyv na podporu zmien, ktoré považujete za dôležité.

 

JA: Dakujem

 

A.I.: Nie je za čo, som rád, že som vám mohol pomôcť. Ak budete mať ďalšie otázky, neváhajte sa na mňa obrátiť.

 

 

KONIEC ROZHOVORU

zdroj odpovedí: https://chat.openai.com/

Za všetko môžeš ty, ja, aj oni

22.01.2023

Tento blog je tak trošku odpoveď na moj minulý blok a jeho debatu pod ním. Som rád že moje úvahy podnecujú reakcie. Bol by som ešte radšej keby podnietili plodnú debatu. Ale to už z našej podstaty nie je možné. Slovenský národ má okrem pekných vlastností aj veľmi veľa zlých. Skúsim ich vymenovať pomocou slovných výrazov v niekoľkých bodoch. -sýty hladnému neverí [...]

Nedemokratické referendum

22.01.2023

Áno referendum je zo svojej podstaty velmi demokratické. No svoju demokraciu stráca ak je podmienka na platnosť referenda tak vysoko. (Konkrétne 50percentná účasť. ) Prečo? vysvetlím. V referende su v zásade len dve odpovede. ÁNO a NIE. Ak chcete hlasovat ÁNO tak mate len jednu možnosť: ist hlasovať. No tí čo chceju odpovedať NIE maju dve možnosti. Bud sa pustia do fér [...]

Arogantní hlupáci

18.10.2022

Dobrý deň prajem. dlho som už nič nenapísal. No udialo sa toho toľko že som tu zas. Myslím si že každý bez ohľadu na to do ktorej skupiny ľudí patrí musí uznať že žijeme v chorej spoločnosti. Niečo sa deje. Ale čo? Som ročník 83 . Taký myslím že akurát. 🙂 Zažil som tak z každého rožku trošku. Do školy som nastúpil v roku revolúcie. Chlapčenské zážitky [...]

nehoda, autobus

Nehoda autobusu v Turecku si vyžiadala 10 obetí a 39 zranených

26.05.2024 21:41

Autobus narazil do nákladného auta a dvoch ďalších vozidiel.

Gitanas Nauséda

Nauséda obhájil post litovského prezidenta, premiérku suverénne porazil. Šimonyté priznala porážku

26.05.2024 21:20, aktualizované: 22:12

Nauséda vyhral aj prvé kolo prezidentských volieb, získal 44 percent hlasov.

dunaj, zrazka

Našli šiestu obeť zrážky lodí na Dunaji, český kapitán žijúci na Slovensku bol opitý

26.05.2024 21:00

Telo 30-ročného muža objavili pri obci Szigetújfalu, 48 kilometrov južne od Budapešti.

SR Bratislava vozidlá historické 500 km BAX

Železnice vypravili najdlhší vlak vo svojej histórii, viezol vzácny náklad

26.05.2024 20:01

Mimoriadny vlak dorazil do metropoly východu v nedeľu popoludní po siedmich hodinách cesty.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 18
Celková čítanosť: 49737x
Priemerná čítanosť článkov: 2763x

Autor blogu

Kategórie